ppk rez. mgr Jarosaw CZARNECKI
Data aktualizacji: 2016-02-09 14:40:54

 

 

luty

marzec

kwiecie

maj

czerwiec

 

 

pon.

 

22.II

29.II

07.III

14.III

21.III

28.III

04.IV

11.IV

18.IV

25.IV

02.V

09.V

16.V

23.V

30.V

06.VI

13.VI

DSwW

Dziaalno szkoleniowa w wojsku

pon.

1-2

50%
RWiAIP
111 SSW

d-ca plut.; Czr

TO
129 K
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

DSwW
PT .

Czr

TO
w Ak.1
w
Czr

 

DSwW
PT .

Czr

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

 

TO
w Ak.1
w
Czr

TO
PL.TAKT.

Czr

 

TO
SW Ak.2

Czr

44

ppk mgr Jarosaw Czarnecki

pon.

3-4

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

DSwW
PT .

Czr

TO
111 SSW

Czr

DSwW
PT .

Czr

 

TO
w Ak.1
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

TO
PL.TAKT.

Czr

 

TO
SW Ak.2

Czr

RWiAIP

Rozpoznanie wojskowe i armie innych pastw

pon.

5-6

 

 

DSwW
PT .

Czr

TO
111 SSW

Czr

TO
SW Ak.2

Czr

 

 

DSwW
PT .

Czr

 

TO
119 K
w
Czr

 

 

 

DSwW
PL.TAKT.

Czr

TO
w Ak.1
w
Czr

 

 

w 10
8
8

ppk mgr Jarosaw Czarnecki
ppk mgr Jarosaw Czarnecki
* dowdca plutonu

pon.

7-8

 

 

TO
SW Ak.2

Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSwW
PL.TAKT.

Czr

 

 

 

TO

Taktyka oglna

wt.

 

23.II

01.III

08.III

15.III

22.III

29.III

05.IV

12.IV

19.IV

26.IV

03.V

10.V

17.V

24.V

31.V

07.VI

14.VI

w 76
72
24
sem. 4

ppk mgr Jarosaw Czarnecki
ppk mgr Jarosaw Czarnecki
* dowdca plutonu
ppk mgr Jarosaw Czarnecki

wt.

1-2

 

TO
w Ak.1
w
Czr

TO
111 SSW

Czr

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

TO
w Ak.1
w
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt.

3-4

TO
111 SSW
w
Czr

TO
w Ak.1
w
Czr

 

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

TO
111 SSW
w
Czr

TO
111 SSW
w
Czr

 

 

TO
111 SSW

Czr

 

 

TO
SW Ak.2

Czr

 

 

 

 

wt.

5-6

 

 

TO
111 SSW

Czr

TO
111 SSW
w
Czr

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

TO
111 SSW

Czr

 

 

 

 

 

 

 

wt.

7-8

 

TO
w Ak.1
w
Czr

 

TO
111 SSW

Czr

50%
TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

 

 

TO
111 SSW

Czr

 

 

 

 

 

 

 

wt.

11-12

 

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wt.

13-14

 

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.

 

24.II

02.III

09.III

16.III

23.III

30.III

06.IV

13.IV

20.IV

27.IV

04.V

11.V

18.V

25.V

01.VI

08.VI

15.VI

 

 

r.

1-2

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

RWiAIP
PL.TAKT.

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

TO
SW Ak.2
w
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.

3-4

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

TO
111 SSW

Czr

RWiAIP
PL.TAKT.

d-ca plut.; Czr

 

DSwW
PT .

Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.

5-6

50%
TO
PT .

d-ca plut.; Czr

TO
111 SSW

Czr

RWiAIP
PL.TAKT.

d-ca plut.; Czr

50%
TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r.

7-8

 

 

50%
RWiAIP
PL.TAKT.

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

 

25.II

03.III

10.III

17.III

24.III

31.III

07.IV

14.IV

21.IV

28.IV

05.V

12.V

19.V

26.V

02.VI

09.VI

16.VI

 

 

czw.

1-2

 

 

 

 

 

 

DSwW
PT .

Czr

RWiAIP
129 K
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

3-4

 

TO
w Ak.1
w
Czr

 

DSwW
PT .

Czr

 

 

RWiAIP
SW Ak.2
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

DSwW
PT .

Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

5-6

 

 

 

TO
PT .

Czr

 

 

TO
111 SSW
sem.
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

7-8

 

 

 

TO
PT .

Czr

 

 

TO
111 SSW
sem.
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

9-10

 

 

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

11-12

 

 

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

50%
TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czw.

13-14

 

 

 

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt.

 

26.II

04.III

11.III

18.III

25.III

01.IV

08.IV

15.IV

22.IV

29.IV

06.V

13.V

20.V

27.V

03.VI

10.VI

17.VI

 

 

pt.

1-2

TO
w Ak.1
w
Czr

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

TO
SW Ak.2
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

RWiAIP
111 SSW
w
Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

 

 

 

TO
111 SSW

Czr

 

 

 

 

pt.

3-4

TO
w Ak.1
w
Czr

TO
PT .

d-ca plut.; Czr

TO
SW Ak.2
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

 

TO
w Ak.1
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

 

TO
111 SSW
w
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

pt.

5-6

 

TO
w Ak.1
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

TO
111 SSW

Czr

 

 

 

RWiAIP
SW Ak.2
w
Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

TO
w Ak.1

Czr

 

 

pt.

7-8

 

TO
w Ak.1

Czr

DSwW
PT 1

Czr

TO
111 SSW

Czr

 

 

RWiAIP
111 SSW
w
Czr

TO
129 K
w
Czr

DSwW
PT .

Czr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokument zosta utworzony za pomoc programu Plansoft.org