Przeznaczenie

.

Studium Szkolenia Wojskowego (SSW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania wspólnych dla Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) zadań dydaktycznych i zajęć praktycznych, służących zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny wojskowości (kształcenia wojskowego) przez żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.