Kadra dydaktyczna i pracownicy

WYKŁADOWCYINSTRUKTORZYPRACOWNICYINNE

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

starszy wykładowca

SSW pok. nr 102

tel. 261 839 753

kom. 887 861 345

fax. 261 837 295

mariusz.szmidt@wat.edu.pl

 Pytlos

ppłk mgr inż Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

SSW pok. nr 112

tel. 261 837 362

kom. 887 861 344

dariusz.pytlos@wat.edu.pl

 Jaskolski

ppłk mgr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

starszy wykładowca

SSW pok. nr 101

tel. 261 839 415

 Gazda

ppłk mgr inż. Michał GAZDA

starszy wykładowca

SSW pok. nr 113

tel. 261 837 673

 pplk Koszalko_ok

ppłk mgr inż. Dariusz KOSZAŁKO

AW  5
pok. nr 24

tel. 261 839 507

 

ppłk mgr inż. Grzegorz GRĄDZIEL

starszy wykładowca

SSW pok. nr 113

tel. 261 837 673

 wojtaś_male

ppłk mgr inż. Krzysztof WOJTAŚ

starszy wykładowca

AW 3
pok. nr 047

tel. 261 839 311

 Pytel

mjr mgr inż. Waldemar PYTEL

wykładowca

AW 3
pok. nr 048

tel. 261 839 314

 

mjr dr Grzegorz WASZKIEWICZ

wykładowca

SSW pok. nr 112

tel. 261 839 826

 mjr Juzysta_ok

mjr mgr inż. Paweł JURZYSTA

wykładowca

SSW pok. nr 101

tel. 261 839 415

 Bezpalko_male

mjr mgr inż. Grzegorz BEZPALKO

wykładowca

AW 3
pok. nr 049

tel. 261 839 334

 Czarnecki_ok

ppłk rez. mgr Jarosław CZARNECKI

starszy wykładowca

SSW pok. nr 105

tel. 261 837 253

 ilczuk_male

ppor. Łukasz ILCZUK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

pok. B2

tel.

lukasz.ilczuk@wat.edu.pl

 

st. chor. szt. Mariusz GŁADYSZ

Kierownik Zespołu Zabezpieczenia Szkolenia

starszy technik

SSW pok. nr 103

tel. 261 837 759

kom. 887 861 343

mariusz.gladysz@wat.edu.pl

 

chor. Sławomir NOWAK

Podoficer – Specjalista

Kierownik Strzelnicy nr 1 WAT

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

 

mł. chor. Piotr KŁOSIŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 

mł. chor. Piotr FORNALKIEWICZ

instruktor (ŚNIEŻNIK)

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

 

mł. chor. Andrzej DŁUBAK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

pok. nr B1

tel. 261 839 498

 FAJDEK male

st. sierż. Albert FAJDEK

instruktor (ŚNIEŻNIK)

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

pok. nr B1

tel. 261 839 498

 st. sierż. Jarosław DARAŻ_male

st. sierż. Jarosław DARAŻ

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

pok nr 4A

tel. 261 839 899

 

sierż. Łukasz GROCHOWSKI

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 

plut. Szymon WILCZYŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 plut. Artur WELENC_male

plut. Artur WELENC

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

pok nr 4A

tel. 261 839 899

 dwojewski

kpr. Damian DWOJEWSKI

młodszy instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 

mgr Waldemar BURDZIUK

Kierownik Sekretariatu Studium Szkolenia Wojskowego

starszy specjalista

SSW pok. nr 117

tel. 261 837 563

waldemar.burdziuk@wat.edu.pl

 Jablonski

mgr Jarosław JABŁOŃSKI

specjalista – planowanie

SSW pok. nr 117

tel. 261 839 786

jaroslaw.jablonski@wat.edu.pl

 Krzaczynska

mgr Iwona KRZACZYŃSKA

specjalista – sekretariat

SSW pok. nr 106

tel. 261 837 560

 Gorka

Barbara GÓRKA

specjalista – sekretariat

SSW pok. nr 106

tel. 261 837 190

 Toczkok_124x160

mgr inż. Aneta TOCZKO

specjalista

pok. nr 103

tel. 261 837 759

 

 Ewa JARGAN

starszy referent techniczny

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

zawartość