Kadra dydaktyczna i pracownicy

WYKŁADOWCYINSTRUKTORZYPRACOWNICYZESP. ZABEZPIECZENIA

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

AW3 pok. nr 0.52

tel. 261 839 753

kom. 887 861 345

fax. 261 837 295

mariusz.szmidt@wat.edu.pl

ppłk mgr inż Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. dydaktycznych

AW3 pok. nr 1.7

tel. 261 837 362

kom. 887 861 344

dariusz.pytlos@wat.edu.pl

ppłk mgr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

starszy wykładowca

opiekun organizacji studenckiej WLP

AW3 pok. nr 1.59

tel. 261 839 415

krzysztof.jaskolski@wat.edu.pl

ppłk mgr inż. Michał GAZDA

starszy wykładowca

opiekun organizacji studenckiej S3 WAT sekcja skoków spadochronowych

AW3 pok. nr 1.6

tel. 261 837 673

michal.gazda@wat.edu.pl

ppłk mgr inż. Grzegorz GRĄDZIEL

starszy wykładowca

AW3 pok. nr 1.5

tel. 261 839 917

grzegorz.gradziel@wat.edu.pl

ppłk mgr inż. Krzysztof WOJTAŚ

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. wojskowych

AW3 pok. nr 0.47

tel. 261 839 311

krzysztof.wojtas@wat.edu.pl

ppłk mgr inż. Marcin BOMBA

starszy wykładowca

AW3 pok. nr 1.2

tel. 261 837 526

marcin.bomba@wat.edu.pl

ppłk dr Grzegorz WASZKIEWICZ

starszy wykładowca

Koordynator  ERASMUS

AW3 pok. nr 1.4

tel. 261 839 826

grzegorz.waszkiewicz@wat.edu.pl

mjr mgr inż. Paweł JURZYSTA

wykładowca

opiekun organizacji studenckiej Octopus sekcja nurkowania

AW3 pok. nr 1.56

tel. 261 839 805

pawel.jurzysta@wat.edu.pl

mjr mgr inż. Grzegorz BEZPALKO

wykładowca

AW3 pok. nr 1.1

tel. 261 839 334

grzegorz.bezpalko@wat.edu.pl

ppłk rez. mgr Jarosław CZARNECKI

starszy wykładowca

AW3 pok. nr 0.50

tel. 261 837 253

jaroslaw.czarnecki@wat.edu.pl

ppłk rez. mgr inż. Dariusz KOSZAŁKO

starszy wykładowca

AW5 pok. nr 24

tel. 261 839 507

dariusz.koszalko@wat.edu.pl

ppor. Łukasz ILCZUK

instruktor

AW3 pok. nr 1.8

tel. 261 839 339

lukasz.ilczuk@wat.edu.pl

chor. Maciej KRYCKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B2

tel. 261 837 011

maciej.krycki@wat.edu.pl

chor. Piotr KŁOSIŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok . B2

tel. 261 837 011

piotr.klosinski@wat.edu.pl

mł. chor. Piotr FORNALKIEWICZ

instruktor

symulator szkolno – treningowy ŚNIEŻNIK

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

piotr.fornalkiewicz@wat.edu.pl

mł. chor. Andrzej DŁUBAK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B1

tel. 261 839 498

andrzej.dlubak@wat.edu.pl

st. sierż. Zbigniew TULIN

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261 837 627

zbigniew.tulin@wat.edu.pl

mł. chor. Albert FAJDEK

instruktor

symulator szkolno – treningowy ŚNIEŻNIK

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B1

tel. 261 839 498

albert.fajdek@wat.edu.pl

mł. chor. Jarosław DARAŻ

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. 4A

tel. 261 839 899

jaroslaw.daraz@wat.edu.pl

st. sierż. Łukasz GROCHOWSKI

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261 837 627

lukasz.grochowski@wat.edu.pl

st. sierż. Mariusz SZPINDA

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261837627

mariusz.szpinda@wat.edu.pl

plut. Szymon WILCZYŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261 837 627

szymon.wilczynski@wat.edu.pl

plut. Artur WELENC

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. 4A

tel. 261 839 899

artur.welenc@wat.edu.pl

kpr.  Michał MALAK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261 837 627

michal.malak@wat.edu.pl

mgr Waldemar BURDZIUK

Kierownik Zespołu Planowania i Ewidencji

starszy specjalista

AW3 pok. nr 0.49

tel. 261 837 563

waldemar.burdziuk@wat.edu.pl

mgr Jarosław JABŁOŃSKI

specjalista ds. planowania

AW3 pok. nr 0.49

tel. 261 839 786

jaroslaw.jablonski@wat.edu.pl

mgr Iwona KRZACZYŃSKA

specjalista ds. ewidencji

AW3 pok. nr 0.48

tel. 261 837 560

iwona.krzaczynska@wat.edu.pl

Barbara GÓRKA

specjalista ds. ewidencji

AW3 pok. nr 0.48

tel. 261 837 190

barbara.gorka@wat.edu.pl

mgr inż. Aneta TOCZKO

specjalista

AW3 pok. nr 0.47

tel. 261 837 759

aneta.toczko@wat.edu.pl

 Ewa MUZAL

starszy referent techniczny

pracownia MILNET – Z

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

ewa.muzal@wat.edu.pl

 Anna JEZIERSKA

starszy referent techniczny

pracownia MILNET – Z

AW3  pok. nr 053

tel. 261 839 919

anna.jezierska@wat.edu.pl

st. chor. szt. Mariusz GŁADYSZ

Kierownik Zespołu Utrzymania Obiektów Szkoleniowych

starszy technik

AW3 pok. nr 0.51

tel. 261 837 759

kom. 887 861 343

mariusz.gladysz@wat.edu.pl

chor. Sławomir NOWAK

Podoficer – Specjalista

Kierownik Strzelnicy nr 1 WAT

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

slawomir.nowak@wat.edu.pl

 

 Ewa MUZAL

starszy referent techniczny

pracownia MILNET – Z

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

ewa.muzal@wat.edu.pl