Kadra dydaktyczna i pracownicy

WYKŁADOWCYINSTRUKTORZYPRACOWNICYZESP. ZABEZPIECZENIA

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

AW3 pok. nr 0.52

tel. 261 839 753

kom. 887 861 345

fax. 261 837 295

mariusz.szmidt@wat.edu.pl

 Pytlos

ppłk mgr inż Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika SSW

SSW pok. nr 102

tel. 261 837 362

kom. 887 861 344

dariusz.pytlos@wat.edu.pl

 Jaskolski

ppłk mgr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

starszy wykładowca

opiekun organizacji studenckiej WLP

AW3 pok. nr 0.47

tel. 261 839 415

krzysztof.jaskolski@wat.edu.pl

 Gazda

ppłk mgr inż. Michał GAZDA

starszy wykładowca

opiekun organizacji studenckiej S3 WAT sekcja skoków spadochronowych

SSW pok. nr 117

tel. 261 837 673

michal.gazda@wat.edu.pl

 pplk Koszalko_ok

ppłk mgr inż. Dariusz KOSZAŁKO

starszy wykładowca

AW5 pok. nr 24

tel. 261 839 507

dariusz.koszalko@wat.edu.pl

 

ppłk mgr inż. Grzegorz GRĄDZIEL

starszy wykładowca

SSW pok. nr 117

tel. 261 837 673

grzegorz.gradziel@wat.edu.pl

 wojtaś_male

ppłk mgr inż. Krzysztof WOJTAŚ

starszy wykładowca

Kierownik  Zespołu Instruktorów

AW3 pok. nr 0.03

tel. 261 839 311

krzysztof.wojtas@wat.edu.pl

 Bomba male

ppłk mgr inż. Marcin BOMBA

starszy wykładowca

SSW pok.104

tel. 261 837 526

marcin.bomba@wat.edu.pl

 Pytel

mjr mgr inż. Waldemar PYTEL

wykładowca

AW3 pok. nr 0.53

tel. 261 839 314

waldemar.pytel@wat.edu.pl

 

mjr dr Grzegorz WASZKIEWICZ

wykładowca

Koordynator  ERASMUS

SSW pok. nr 103

tel. 261 839 826

grzegorz.waszkiewicz@wat.edu.pl

 mjr Juzysta_ok

mjr mgr inż. Paweł JURZYSTA

wykładowca

opiekun organizacji studenckiej Octopus sekcja nurkowania

AW3 pok. nr 0.47

tel. 261 839 415

pawel.jurzysta@wat.edu.pl

 Bezpalko_male

mjr mgr inż. Grzegorz BEZPALKO

wykładowca

AW3 pok. nr 0.53

tel. 261 839 334

grzegorz.bezpalko@wat.edu.pl

 Czarnecki_ok

ppłk rez. mgr Jarosław CZARNECKI

starszy wykładowca

AW3 pok. nr 0.50

tel. 261 837 253

jaroslaw.czarnecki@wat.edu.pl

 ilczuk_male

ppor. Łukasz ILCZUK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B2

tel.

lukasz.ilczuk@wat.edu.pl

 

mł. chor. Piotr KŁOSIŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

piotr.klosinski@wat.edu.pl

 

mł. chor. Piotr FORNALKIEWICZ

instruktor

symulator szkolno – treningowy ŚNIEŻNIK

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

piotr.fornalkiewicz@wat.edu.pl

 

mł. chor. Andrzej DŁUBAK

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B1

tel. 261 839 498

andrzej.dlubak@wat.edu.pl

 FAJDEK male

st. sierż. Albert FAJDEK

instruktor

symulator szkolno – treningowy ŚNIEŻNIK

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B1

tel. 261 839 498

albert.fajdek@wat.edu.pl

 st. sierż. Jarosław DARAŻ_male

st. sierż. Jarosław DARAŻ

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. 4A

tel. 261 839 899

jaroslaw.daraz@wat.edu.pl

 

sierż. Łukasz GROCHOWSKI

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

lukasz.grochowski@wat.edu.pl

 vacat

sierż. Mariusz SZPINDA

 instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. B3

tel. 261837627

mariusz.szpinda@wat.edu.pl

 

plut. Szymon WILCZYŃSKI

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

szymon.wilczynski@wat.edu.pl

 plut. Artur WELENC_male

plut. Artur WELENC

instruktor

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A pok. 4A

tel. 261 839 899

artur.welenc@wat.edu.pl

 

mgr Waldemar BURDZIUK

Kierownik Zespołu Planowania i Ewidencji

starszy specjalista

AW3 pok. nr 0.49

tel. 261 837 563

waldemar.burdziuk@wat.edu.pl

 Jablonski

mgr Jarosław JABŁOŃSKI

specjalista – planowanie

AW3 pok. nr 0.49

tel. 261 839 786

jaroslaw.jablonski@wat.edu.pl

 Krzaczynska

mgr Iwona KRZACZYŃSKA

specjalista ds. ewidencji

AW3 pok. nr 0.48

tel. 261 837 560

iwona.krzaczynska@wat.edu.pl

 Gorka

Barbara GÓRKA

specjalista ds. ewidencji

AW3 pok. nr 0.48

tel. 261 837 190

barbara.gorka@wat.edu.pl

 Toczkok_124x160

mgr inż. Aneta TOCZKO

specjalista

AW3 pok. nr 0.47

tel. 261 837 759

aneta.toczko@wat.edu.pl

 

 Ewa JARGAN

starszy referent techniczny

pracownia MILNET – Z

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

ewa.jargan@wat.edu.pl

 

st. chor. szt. Mariusz GŁADYSZ

Kierownik Zespołu Utrzymania Obiektów Szkoleniowych

starszy technik

AW3 pok. nr 0.51

tel. 261 837 759

kom. 887 861 343

mariusz.gladysz@wat.edu.pl

 

chor. Sławomir NOWAK

Podoficer – Specjalista

Kierownik Strzelnicy nr 1 WAT

strzelnica nr 1
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

slawomir.nowak@wat.edu.pl

Jargan

 Ewa JARGAN

starszy referent techniczny

pracownia MILNET – Z

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

ewa.jargan@wat.edu.pl