Kadra dydaktyczna i pracownicy

WYKŁADOWCYINSTRUKTORZYPRACOWNICYINNE

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

starszy wykładowca

pok. nr 102

tel. 261 839 753

kom. 887 861 345

fax. 261 837 295

mariusz.szmidt@wat.edu.pl

 Pytlos

ppłk mgr inż Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

pok. nr 112

tel. 261 837 362

kom. 887 861 344

dariusz.pytlos@wat.edu.pl

 Jaskolski

ppłk mgr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

starszy wykładowca

pok. nr 101

tel. 261 839 415

 Gazda

ppłk mgr inż. Michał GAZDA

starszy wykładowca

pok. nr 113

tel. 261 837 673

 pplk Koszalko_ok

ppłk mgr inż. Dariusz KOSZAŁKO

AW  5
pok. nr 24

tel. 261 839 507

 

ppłk mgr inż. Grzegorz GRĄDZIEL

starszy wykładowca

pok. nr 113

tel. 261 837 673

 Pytel

mjr mgr inż. Waldemar PYTEL

wykładowca

pok. nr 104

tel. 261 837 526

 

mjr dr Grzegorz WASZKIEWICZ

wykładowca

pok. nr 112

tel. 261 839 826

 mjr Juzysta_ok

mjr mgr inż. Paweł JURZYSTA

wykładowca

pok. nr 101

tel. 261 839 415

 Czarnecki_ok

ppłk rez. mgr Jarosław CZARNECKI

starszy wykładowca

pok. nr 105

tel. 261 837 253

 

st. chor. szt. Mariusz GŁADYSZ

Kierownik Zespołu Zabezpieczenia Szkolenia

starszy technik

pok. nr 103

tel. 261 837 759

kom. 887 861 343

mariusz.gladysz@wat.edu.pl

 

chor. Sławomir NOWAK

instruktor

Kierownik Strzelnicy Szkolnej

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

 

mł. chor. Piotr KŁOSIŃSKI

instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 Tulin

st. sierż. Zbigniew TULIN

instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 839 598

 Fornalkiewicz

st. sierż. Piotr FORNALKIEWICZ

instruktor (ŚNIEŻNIK)

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 472

 Dlubak

st. sierż. Andrzej DŁUBAK

instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

pok. nr B1

tel. 261 839 498

 FAJDEK male

st. sierż. Albert FAJDEK

instruktor (ŚNIEŻNIK)

strzelnica
ul. Kocjana 70A

pok. nr B1

tel. 261 839 498

 

sierż. Łukasz GROCHOWSKI

 instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 

plut. Szymon WILCZYŃSKI

instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 dwojewski

kpr. Damian DWOJEWSKI

młodszy instruktor

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 627

 

mgr Waldemar BURDZIUK

Kierownik Sekretariatu Studium Szkolenia Wojskowego

starszy specjalista

pok. nr 117

tel. 261 837 563

waldemar.burdziuk@wat.edu.pl

 Jablonski

mgr Jarosław JABŁOŃSKI

specjalista – planowanie

pok. nr 117

tel. 261 839 786

jaroslaw.jablonski@wat.edu.pl

 Krzaczynska

mgr Iwona KRZACZYŃSKA

specjalista – sekretariat

pok. nr 106

tel. 261 837 560

 Gorka

Barbara GÓRKA

specjalista – sekretariat

pok. nr 106

tel. 261 837 190

 Toczkok_124x160

mgr inż. Aneta TOCZKO

specjalista

pok. nr 103

tel. 261 837 759

 

 Ewa JARGAN

starszy referent techniczny

bud. 100 pok. nr 306

tel. 261 837 644

Marek SIWIŃSKI

pracownik gospodarczy

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 011

Kazimierz BALCERZAK

pracownik gospodarczy

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 011

Janusz KAWKA

pracownik gospodarczy

strzelnica
ul. Kocjana 70A

tel. 261 837 011

Janusz ŁUCZAK

pracownik gospodarczy

Strzelnica Sportowa
ul. Galileusza

tel. 261 837 011

zawartość