Konsultacje

PRZEDMIOT
WYKŁADOWCA / INSTRUKTOR
TERMIN / MIEJSCE
Ochrona informacji niejawnych
Teoria i praktyka strzelań
Działalność szkoleniowa w wojsku
ppłk mgr inż.

Mariusz SZMIDT

ŚRODA

godz. 17.00 – 19.00

102/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Taktyka ogólna
Rozpoznanie wojskowe i armie innych państw
ppłk rez. mgr

Jarosław CZARNECKI

WTOREK

godz. 15.30 – 17.30

102/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Działalność szkoleniowa w wojsku
Gotowość bojowa i mobilizacyjna
Podstawy dowodzenia
ppłk mgr

Dariusz PYTLOS

PIĄTEK

godz. 15.15 – 16.45

112/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Regulaminy SZ RP
Powszechna OPL
Działaność szkoleniowa w wojsku
ppłk mgr inż.

Michał GAZDA

CZWARTEK

godz. 15.30 – 17.30

113/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Wsparcie inżynieryjne
SERE
ppłk mgr inż.

Krzysztof JASKÓLSKI

ŚRODA

godz. 15.30 – 17.30

112/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
ppłk mgr inż.

Grzegorz GRĄDZIEL

PONIEDZIAŁEK

godz. 15.30 – 17.30

113/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Podstawy      Dowodzenia,    Taktyka Ogólna
ppłk mgr inż.

Dariusz   KOSZAŁKO

WTOREK

godz. 15.30 – 17.30

AW 5 pok. nr 24

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
mjr mgr inż.
Waldemar PYTEL
ŚRODA

godz. 17.00 -19.00

104/SSW

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
 mł. chor. Piotr KŁOSIŃSKI
PONIEDZIAŁEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
plut. Szymon WILCZYŃSKI
PONIEDZIAŁEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
sierż. Łukasz GROCHOWSKI
WTOREK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

Teoria i praktyka strzelań
kpr. Damian DWOJEWSKI
WTOREK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
 st. sierż Andrzej DŁUBAK
ŚRODA

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
st. sierż. Albert FAJDEK
ŚRODA

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
ppor. Łukasz ILCZUK
CZWARTEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
plut. Artur WELENC
CZWARTEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
st. sierż. Piotr FORNALKIEWICZ
PIĄTEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 Teoria i praktyka strzelań
st. sierż Jarosław DARAŻ
PIĄTEK

godz. 16.00 – 18.00

STRZELNICA SZKOLNA

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub email

 

Konsultacje z budowy broni instruktorzy prowadzą na strzelnicy pod wiatami lub na świetlicy w akademiku nr 4 – tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z  instruktorem.