Rekrutacja WLP

.

Rekrutacja do organizacji WLP odbywa się corocznie w terminach podawanych na plakatach rozmieszczonych na terenie WAT, stronie SSW oraz w mediach społecznościowych pod adresem www.facebook.com/WLP.WAT.

Podczas rekrutacji sprawdzamy poziom sprawności fizycznej kandydatów oraz motywację do brania udziału w życiu organizacji.

Poziom sprawności fizycznej:

  • Bieg na sportowo na 3000m;
  • Podciąganie siłowe na drążku wysokim;
  • Uginanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce;
  • Skłony tułowia na ilość w czasie 120s.;
  • Bieg na 10km w umundurowaniu, z plecakiem o wadze min. 10kg;

Możliwe są dodatkowe zadania!

Punktem odniesienia w określeniu wymagań sprawnościowych są używany w WP „Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych”  oraz wymagania stawiane przed Podchorążymi na zaliczeniach z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

Motywację sprawdzamy na podstawie przysłanego przez kandydata listu motywacyjnego oraz w “etapie terenowym”.

Na wszystkie pytania odpowiemy po kontakcie przez Facebook:  www.facebook.com/WLP.WAT, drogą mailową: WLP.WAT@GMAIL.COM bądź osobiście.

Zachęcamy do aktywnego przejścia przez studia na WAT!