Zarząd WLP

 

Przewodniczący
sierż. pchor. Tomasz WYSOCKI

Zastępca przewodniczącego
plut. pchor. Marcin TUROWSKI

Sekretarz
sierż. pchor. Kacper NOWAKOWSKI

 Skarbnik
sierż. pchor. Piotr KUBASIAK

Sekretarz
plut. pchor. Sebastian RYŚ