Zarząd WLP

 

Przewodniczący
sierż. pchor. Kacper SZULECKI

Zastępca przewodniczącego
sierż. pchor. Tomasz WYSOCKI

Sekretarz
kpr. pchor. Marcin TUROWSKI

 Skarbnik
plut. pchor. Szymon PIOTROWSKI

Sekretarz
sierż. pchor. Piotr KUBASIAK