Zarząd WLP

Przewodniczący
plut. pchor. Łukasz ILCZUK

Zastępca przewodniczącego
plut. pchor. Bartłomiej OŚLIZŁO

Sekretarz
sierż. pchor. Filip MUCHA

Skarbnik
sierż. pchor. Maciej KRAJZA