Zarząd WLP

Przewodniczący
sierż. pchor. Bartłomiej OŚLIZŁO

Zastępca przewodniczącego
plut. pchor. Kacper SZULECKI

Sekretarz
st. kpr. pchor. Mateusz PIEŚKIEWICZ