WLP – Kim jesteśmy

.

Jesteśmy grupą podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, zrzeszającą wszystkich mundurowych studentów naszej Uczelni którzy są zainteresowani tematyką militarną związaną z działaniami asymetrycznymi pola walki.

Celem Organizacji jest:

  1. Umożliwienie podchorążym Akademii podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wyszkolenia
  2. Kształtowanie cech dowódczych wśród podchorążych, przyszłej kadry oficerskiej Wojska Polskiego.
  3. Popularyzowanie wśród podchorążych umiejętności specjalnych środowiska asymetrycznego wymaganych od przyszłych oficerów
  4. Prowadzenie działalności promocyjnej Akademii.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  1. Udziały w kursach i szkoleniach związanych z tematyką działań taktycznych.
  2. Organizowanie zajęć związanych z działalnością taktyczną.
  3. Branie czynnego udziału w różnego rodzaju imprezach sportowych.
  4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami paramilitarnymi, cywilnymi oraz jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

Mamy głęboką nadzieję, że działalność naszej organizacji wprowadzi nowy pogląd na współczesne konflikty zbrojne a przede wszystkim we właściwy sposób ukształtuje nowe pokolenia podchorążych w duchu męstwa, braterstwa, przyjaźni oraz wiernej służby Ojczyźnie.