Kontakt WLP

Opiekun organizacji

ppłk Krzysztof JASKÓLSKI – starszy wykładowca SSW

tel. 261 839 415
email: krzysztof.jaskolski@wat.edu.pl

Przewodniczący zarządu

sierż. pchor. Tomasz WYSOCKI

Email WLP: WLP.WAT@gmail.com