Kadra kierownicza

.

.

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

.

.

ppłk mgr Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium Szkolenia Wojskowego

.