Kadra kierownicza

.

.

ppłk mgr inż. Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

.

.

ppłk mgr Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. dydaktycznych

.

ppłk mgr inż. Krzysztof WOJTAŚ

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium ds. wojskowych

.