Kadra kierownicza

.

.

pplk Szmidt

ppłk mgr inż Mariusz SZMIDT

Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego

.

Pytlos

ppłk mgr Dariusz PYTLOS

starszy wykładowca

Zastępca Kierownika Studium Szkolenia Wojskowego

.