Przedmioty

.

Studium Szkolenia Wojskowego prowadzi działalność dydaktyczną z przedmiotów:

TAKTYKA
TEORIA I PRAKTYKA STRZELAŃ
ROZPOZNANIE I ARMIE INNYCH PAŃSTW
WSPARCIE INŻYNIERYJNE
PODSTAWY DOWODZENIA
GOTOWOŚĆ BOJOWA I MOBILIZACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W WOJSKU
SZKOLENIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ (SERE)
REGULAMINY
POWSZECHNA OPL
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH