Rozkłady zajęć

PLAN RAMOWYWYKŁADOWCYKURSYOBCIĄŻENIE SALINNE PLANY

KURS PRZESZKOLENIA OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

PLAN RAMOWY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO NSR 2019_akt.16.01

PLAN SZKOLENIA PODSTAWOWEGO_akt.16.01.19– DLA GRUP: KSP-ŁĄCZ-19; KSP-TECH-19; KSP-INF-19; KSP-TiRW-19

KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY

RAMOWY PLAN_KPKR – 14.01 – 05.04.19_akt.02.01.19

DLA GRUP:

KO-LOG-01-19_akt.16.01.19

KO-ŁĄCZ-01.19_akt.16.01.19