Rozkłady zajęć

PLAN RAMOWYWYKŁADOWCYKURSYSTUDIUM OFICERSKIEOBCIĄŻENIE SALINNE PLANY

KURS PRZESZKOLENIA OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

XXXXXXXXXXXXX

KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY – OFICERSKI

TURNUS 16.09. – 06.12.2019 r.

  • 1 PLUTON

      KPKR – WEL19EEOS6

https://wel.wat.edu.pl/?page_id=11512

     KPKR – WMT19AEOS6

http://wml.wat.edu.pl/images/wml/2019_sem_zima/WMT19AEOS6.htm

  • 2 PLUTON

     KPKR – WLO19FWOS6

https://wlo.wat.edu.pl/planzajec/zimowy/WLO19FWOS6.htm

 

KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY – DOSKONALĄCY

TURNUS 01.10 – 30.10.2019 r.

KPKR – DOSK. – WME19MTDS6

https://www.wme.wat.edu.pl/rozklady/WME19MTDS6.htm

TURNUS 18.11 -17.12.2019 r.

KPKR – DOSK. –  WLO19FWDS6

 

  • TURNUS – 03.09.2019 – 01.03.2020

STUDIUM OFICERSKIE – WLO19FWSS6

https://wlo.wat.edu.pl/planzajec/zimowy/WLO19FWSS6.htm