Rozkłady zajęć

RAMOWY PLAN SEMESTRALNYWYKŁADOWCYKURSYSTUDIUM OFICERSKIEOBCIĄŻENIE SAL/OBIEKTÓWINNE PLANY
KURS PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW TSW
KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY - DOSKONALENIA
KURS PRZESZKOLENIA OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW
  • NABÓR 2021

PLAN RAMOWY – RAMOWY PLAN SZKOLENIA WOJSKOWEGO_SO – 2021

1 PLUTON –   

WEL21ELSS6 – https://wel.wat.edu.pl/?page_id=10731

WCY21IBSS6 – 

2 PLUTON –  

WLO21FWSS6 – https://wlo.wat.edu.pl/planzajec/zimowy/WLO21FWSS6.htm