Rozkłady zajęć

RAMOWY PLAN SEMESTRALNYWYKŁADOWCYKURSYSTUDIUM OFICERSKIEOBCIĄŻENIE SAL/OBIEKTÓWINNE PLANY
KURS PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW WOT (TSW)
KURS PRZESZKOLENIA KADR REZERWY - DOSKONALENIA
KURS PRZESZKOLENIA OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW
  • TURNUS – 

PLAN RAMOWY –

1 PLUTON –    

 

2 PLUTON –  

 

3 PLUTON –    

4 PLUTON –